Raution mökkiprojekti CrossLamin näkökulmasta

Mökin rakentaja Minna otti yhteyttä tehtaallemme keväällä 2017 aikomuksenaan rakentaa Kalajoen Rautioon kesäasunto. Projektin alkaessa Minnalla oli käsin ruutupaperille tehdyt luonnokset mukanaan, joiden pohjalta projektia alettiin viemään eteenpäin.

Koska mitoitukset ja mökin ulkoasu alkoivat olla selvät, tehdas pystyi määrittämään kohteeseen alustavan CLT-osien kustannusarvion. Kun alustavan tarjouskierroksen jälkeen Minna vahvisti rakennuksen materiaaliksi CLT:n, projekti pääsi yhteisesti toden teolla vauhtiin.

blogi.jpg

Suunnittelun merkitys CLT-tuotannossa on avainasemassa onnistumisen kannalta. Arkkitehtikuvien pohjalta pystyttiin kohteessa etenemään suoraan rakennesuunnitteluun. Pohdimme yhteisesti rakentajan ja suunnittelijan kanssa toimivia ratkaisuita sekä mökin, että saunan rakenteisiin, liitosdetaljiikkaan, ja kävimme läpi CLT-tuotannon asettamia vaatimuksia ja rajoituksia suunnittelulle.

blogi4.png

Mökin suunnittelussa lähtökohtana oli, että puun käyttö halutaan maksimoida, ja toisaalta hyödyntää CLT-rakenteiden hyödyt täysin. Mökin toteutustavaksi Minna halusi massiivipuisen rakenteen ilman lisäeristeitä, ja kokeellisessa mielessä CLT-seinäpinnat haluttiin jättää ilman erillistä ulkoverhousta.

Kohteeseen suunniteltiin myös CLT-laatalla toteutettava tuulettuva alapohja, sekä CLT-rakenteinen välipohja, joiden myötä kohteen voitiin jo suunnittelupöydällä todeta olevan todellinen massiivipuurakenne – noin 55 neliömetrin mökissä puuta tulisi kulumaan yli 60 kuutiota!

blogi3.jpg

Seinärakenteeksi valikoitui CrossLamin 200 mm vahva elementti, ja lamellisaumat suunniteltiin pystysuuntaisiksi. Myös välipohjana käytettiin 200 mm vahvaa levyä. Alapohja ja saunarakenteet suunniteltiin hieman ohuemmalla, 160 mm paksulla levyllä.

blogi2.jpg

Koska kohteessa sekä ulko-, että sisäpinta tulevat jäämään näkyviksi, kohteen levyt vaativat tehdashionnan pintakäsittelyn onnistumiseksi. Tässä kohteessa myös lattiat jätettiin CLT pintaisiksi, koska esimerkiksi lattialämmitystä kesäasuntoon ei tule. Varsin mielenkiintoinen yksityiskohta – vastaavia ratkaisuita Suomessa ei ole toteutettu kuin muutamia!

CLT-pinnan jättäminen ulkoseinillä verhoilemattomaksi, kuten myös massiivi-CLT ovat rakenneratkaisuina vielä harvinaisia. Tänä päivänä suurin osa CLT-kohteista toteutetaan eristäen ja verhoilemalla kantava CLT-runko ulkopuolelta, mutta kiinnostus modernia hirsiseinää, massiivi-CLT:tä kohtaan kasvaa jatkuvasti. Tähän vaikuttaa varmasti vahva hirsirakentamisen perinne kotimaassamme.

blogi1.jpg

CLT:n käyttöön rakennuksen ulkoseinänä liittyy kuitenkin tiettyjä haasteita ja rakenneratkaisut ovat vielä osin tuntemattomia. Suurimpina haasteina massiivirakenteissa koetaan yleisesti pinnan visuaaliset muutokset ja massiivirakenteen rakennusfysikaalinen käyttäytyminen. CrossLam Kuhmo tekee aktiivisesti tutkimustyötä testatakseen massiivirakenteiden rakenteellista toimintaa ja CLT-pintojen säänkestoa.

Tässä projektissa asiakas halusi osallistua hankkeeseen omatoimirakentajana suunnittelusta rungon pystytykseen. Ota yhteyttä tehtaamme edustajaan, niin etsitään yhdessä sinulle sopivin CLT-rakentamisen kokonaisuus!

Ville Manninen, kehityspäällikkö, +358 44 3141433