Paljon paperia ja selvitettäviä asioita

Kaupat maa-alueesta tehtiin huhtikuun puolivälin seutuvilla. Olin hieman yllättynyt kaupantekoon ja itse rakentamiseen liittyvien täytettävien papereiden sekä erilaisten maksujen että lupien määrästä. Ja miten monta liitettä jokainen lupa vaatii.

Onneksi kuitenkin kaikki pystyi hoitamaan netin kautta, eikä tarvinnut laukata virastosta toiseen. Eri sivustoilla oli huomattavia eroja käytettävyyden suhteen. Joihinkin piti todella perehtyä, että asian sai hoidettua. Voi olla todella vaikeaa sellaiselle, joka ei ole aiemmin tietokoneiden parissa viihtynyt. Miksiköhän ei vieläkään kiinnitetä huomiota sovellusten helppokäyttöisyyteen?

Aikaa tähän vaiheeseen kuluu väkisin ja eri lupien käsittelyssä menee useita viikkoja. Kunpa kaikki asiat olisivatkin vain omasta aktiivisuudesta ja tekemisestä kiinni.

Kauppakirja ja kaupanvahvistaja

Ensimmäiseksi allekirjoitettiin kauppakirja. Mukana tilaisuudessa oli myyjän ja ostajan lisäksi kaupanvahvistaja, jonka tehtävänä oli vahvistaa kiinteistön kauppakirja ja tarkastaa osapuolten henkilöllisyydet. Kun luovutuskirja oli allekirjoitettu, kaupanvahvistaja merkitsi oman todistuslausumansa luovutuskirjaan. Kaupanvahvistaja opasti, kuinka lainhuutoa haetaan, sekä antoi tietoja siitä, kuinka osapuolten henkilötietoja käsitellään viranomaisten rekistereissä. Kaupanvahvistaja ilmoittaa luovutuksen tiedot Maanmittauslaitokselle ja kiinteistön sijaintikunnalle. Korvaus tästä on 120 €.

Varainsiirtovero

Varainsiirtoveroa täytyy maksaa, kun ostaa kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin. Kiinteistön osalta veron suuruus on 4 %:a kauppasummasta. Se täytyy itse laskea ja omatoimisesti maksaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja on allekirjoitettu. Verohallinnon nettisivuilta löytyy hyvin tietoa varainsiirtoverosta ja mitä asioita maksukuitista täytyy löytyä.

Lainhuuto ja lohkominen

Lainhuutoa haetaan myös kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta, jotta omistusoikeus saadaan kirjattua Maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuutoa varten pitää olla varainsiirtovero maksettuna. Maanmittauslaitoksen nettisivuilta löytyy ohje, ja lista liitteistä lainhuudon hakemiseksi. Lainhuudatuksen hinta oli 119 € ja siihen meni aikaa muutama kuukausi. Onneksi tämä maapalsta oli jo lohkottu. Muuten olisi pitänyt hakea lohkomistakin ja se näkyy nettisivujen mukaan olevan kohtalaisen hintavaa puuhaa.

buffer-1143490_960_720.jpg

Lupia ja ilmoituksia

Tieliittymälupa

Tontin sisällä oli noin 150 metriä vanhaa tienpohjaa, joka kulkee kahden lammen välissä. Liittymää maantielle ei ollut. Liittymälupaa haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta Tampereelta, jossa keskitetysti käsitellään kaikki maan liittymälupa-asiat. Hakemus voidaan tehdä ELY-keskuksen nettisivuilla. Haettava liittymän paikka on myös merkittävä maastoon. Käsittelyaika luvalle on noin kahdeksan viikkoa, ja yksityistien liittymälupa maksaa 200 €.

Ruoppausilmoitus

Tontilla oleviin lampiin on kymmenien vuosien kuluessa kertynyt kasvustoa, joten ajateltiin tien teon yhteydessä ruopata rantoja niiltä osin, mihin kaivinkoneen kauha yltää. Tätä varten ELY-keskukselle pitää tehdä ruoppausilmoitus. Tässä vaiheessa tulivat myös rakennuspaikkaa ympäröivät maanomistajat tutuiksi, kun ajeltiin ympäri maakuntaa nimikirjoitusten perässä naapureiden kuulemisen vuoksi. Ilmoituksen pystyi muuten tekemään netissä ja ELY-keskuksen sivuilta löytyi hyvin aiheeseen liittyvää tietoa. Aikaa tähän prosessiin ei mennyt kuin muutama viikko. Tämä oli niitä harvoja asioita, jonka vuoksi ei tarvinnut rahapussia aukaista.

Metsänkäyttöilmoitus

Ennen tiealueen ja tulevan rakennuksen pohjan raivausta käytiin vielä tekemässä paikallisessa Metsänhoitoyhdistyksessä metsänkäyttöilmoitus. Se tehdään vähintään 10 vrk ennen hakkuuta tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyä. Ilmoitus on voimassa kolme vuotta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä esimerkiksi kotitarvehakkuusta eikä pienikokoisen keskiläpimitaltaan enintään 13 cm:n puuston hakkuusta elleivät ne kohdistu erityisen tärkeään elinympäristöön.

Hakattava alue on kuitenkin sen verran pieni ja puusto pienikokoista, että ilmoitus ei olisi ollut välttämätön toimenpide, mutta onpahan nyt sekin asia hoidettu. Palvelu Kalajoen Metsänhoitoyhdistyksessä oli erinomaista, ja ilmoituksen tekeminen ei maksanut mitään.

Rakennuslupa

Viimeksi, kun olen rakennuslupaa hakenut 90-luvun lopulla, lupaa haettiin henkilökohtaisesti rakennustoimistosta valtavan paperipinon kanssa. Piirustuksienkin piti olla juuri oikealla tavalla taiteltuna ja muistan istuneeni pitkän tovin kaupungin talon käytävän lattialla taittelemassa piirustuksia uudelleen. 

Nykyisin on käytössä jo yli 60 %:ssa kunnista lupapiste.fi, joka on valtakunnallinen sähköinen palvelu rakentamisen lupien hakemiseen. Sinne saadaan syötettyä aineistot ajasta ja paikasta riippumatta sähköisessä muodossa suoraan kunnan järjestelmiin. Palvelussa voidaan reaaliaikaisesti kommentoida ja seurata lupa-asioiden etenemistä. Lisäksi lupapiste on kohtalaisen helppokäyttöinen. Arvosana kohtalainen tulee siitä, että jos hakee useammalle rakennukselle lupaa yhtäaikaa, niin mielestäni silloin menee sivut hieman sekavaksi. Aikaa rakennuslupaan meni hieman yli kaksi viikkoa ja palvelu oli todella hyvää. 

Kalajoen kaupungin mittamiehet kävivät merkitsemässä rakennuksen paikan ja samalla tarkistivat sijainnin sekä korkeusaseman. Aloituskokous pidettiin Kalajoella. Mukana kokouksessa pitää olla rakennusluvan saaja, rakennustarkastaja, vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija. Sen jälkeen tehdään ilmoitus rakennustyön aloittamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle ja työ voidaan aloittaa.